Vyrobte s dětmi draka


Dnes není problém zajít tun obchodu ein draka si koupit,ale vyrobit si ho-zu uş chce trochu odvahy ein odhodlání. Radost park jistž bude o větší,když se dráček vznese k obloze I mrakali,oblaží nás svmm úsmsmvem,Kter日本japanische Gesellschaft der Maschinenbauingenieure mu sami namalovali.

Ko Budeme Pochebovat:

  • dvzzkélehkélašky

  • jednobarevnb balicípapír

  • nuki, nojik.

  • Lepidros

  • Pastell-Tasten, Barbie Nebo Fixie

  • Krepov Papir

  • Puzey Rodney Provazek (Krubko)

Devevnnélačky nebo tyčky und zakoupíme und obchodech pro modeláče nebo kutily,balicí papír und papírnictví. Vybírat ein nakupovat se dá také přes internet,kde je větří nabídka,ale lépe je tento materiál si vybrat přímo v obchodě (dt. Délku latěk zvolíme unter der Erde,jak velikého draka chceme mít.

papírový drak

Máme-li vře nachystané auf der Straße,mřeme se pustit do vyrábění. nejdříve si jednu kratší und druhou delší laťku na obou jejich koncích naíízneme-uděláme zde männlich drážky. Stejn t tak vytvoííme drážku Aufruhr.ed té kratší laťky,cca gegen první gegen pretin. ich bin bei delší. V t tchto drážkách sprach laťky Kkíže,zafixujeme je provázkem,aby pevn dr držely. Poté po obvodu vedeme provázek do dráček auf der Rückseite,ein konstruktives Beispiel. In: Vytvočíme tímtvar obličeje draka. Konstrukci poločíme und balicí papír und obkreslíme ji tučkou tak,še und provázkem bude asi o2cm přečnívat. Konstrukci poločíme und balicí papír und obkreslíme ji tučkou tak,še und provázkem bude asi o2cm přečnívat. V rozích(u drážek)vystřihneme papír tvaru“v“,abychom tuto psmečnívající část auf namalování očí,Yasu, úsmsmvu peleložili,natelieli Tempel lepidlem,peses provázek auf oblodu draka pelelepili.

Potom se pustíme tun vodicího provázku,kterěm budeme draka manipulovat ein drčet,aby námvzlétl ein neuletěl. Na postranní drážky kratší laťky se přiváže z líkové straße draka provázek(oder trochu delší než je délka laťky). Totéš hat bewiesen, dass er provázkem und druhélašky ist. Oiwa pivivázané provázky chytneme und zafixovanou částí draka,zde navážeme und vodicí provázek,kter m m mžeme und ich nannten mich in der Stadt nebo klacíku.

< Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Dateinamen zu ändern: jpeg“/>

Immerhin bleibt es, den Schwanz des Drachen und vielleicht die Fransen aus dem Krepppapier der Ohren und Haare zu machen. Der Schwanz kann aus einem geschnittenen längeren Streifen Krepppapier entstehen, oder eine Schleife aus Verpackungs- oder Krepppapier wird an eine Schnur gebunden. Es endet mit kurzen Pony. Es sollte ungefähr 2 mal länger sein als der Drache. Jetzt müssen Sie nur noch den richtigen Wind wünschen und den Drachen gut fliegen lassen.

.